Strona Główna - Kontakt

KontaktPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISTAR” s.k.
ul. Nowosielska 2 A, 15-617 Białystok, Polska

WŁAŚCICIELE:
Adam Burak – dyrektor
tel.:
+85 664 33 23
adam.burak@bistar.com.pl
Krzysztof Burak – z-ca dyrektora
tel.: +85 664 33 23
krzysztof.burak@bistar.com.pl
Artur Burak – z-ca dyrektora
tel.: +85 664 33 23
artur.burak@bistar.com.pl

 

BIURO:
tel.: +85 664 33 23
fax.: + 85 662 62 73
bistar@bistar.com.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ: ksiegowosc@bistar.com.pl
Jolanta Ostapczuk – główna księgowa
tel.: +85 654 47 24
jolanta.ostapczuk@bistar.com.pl
Eugeniusz Daniluk – kadry
tel.: +85 654 47 24
eugeniusz.daniluk@bistar.com.pl

 

PEŁONOMOCNIK DS. ISO:
Magdalena  Botwinowska
tel.: +48 85 664 33 23
tel.kom.: +48 609 530 999
magdalena.botwinowska@bistar.com.pl

 

TWORZYWA SZTUCZNE:plastics@bistar.com.pl , fax: 85 662 62 73
Biuro
Dział handlowy

tel.: +48 85 664 33 24
tel.kom.: +48 604 904 980
plastics@bistar.com.pl

Magdalena  Botwinowska
Dział handlowy

tel.: +48 85 664 33 23
tel.kom.: +48 609 530 999
magdalena.botwinowska@bistar.com.pl
Czesław Romańczuk
Kierownik produkcji

tel.: +48 85 664 33 24
czeslaw.romanczuk@bistar.com.pl
Zbigniew Sieklucki
Dział handlowy

tel.: +48 85 664 33 25
kom. +48 603 402 201
zbigniew.sieklucki@bistar.com.pl

 

WIĄZKI KABLOWE: cables@bistar.com.pl , fax: 85 654 45 59
Waldemar Duda
Dział handlowy

tel.: + 48 85 654 45 59
tel.kom.: + 48 603 41 41 77
waldemar.duda@bistar.com.pl
Piotr Jaroszewicz
Kierownik Produkcji

tel.: + 48 85 733 39 36
tel.kom.: + 48 695 474 743
piotr.jaroszewicz@bistar.com.pl

 

TOWARY ROLNE: fax. 85 664 33 35
Agnieszka Sakowicz
tel.: +85 664 33 36
tel.kom.: + 48 609 152 660
agnieszka.sakowicz@bistar.com.pl
Wiesław Sienkiewicz
tel.: +48 85 664 33 15
tel.kom.: +48 601 302 171
wieslaw.sienkiewicz@bistar.com.pl