Strona Główna - Polityka Jakości

Polityka Jakości

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISTAR” s.k. jako cel nadrzędny uznaje produkcję wyrobów o wysokiej jakości, spełniających wymagania rynku.

3Cel ten zamierzamy osiągnąć przez:

  • dostosowanie się do mających zastosowanie wymagań

i zaspokajania potrzeb klientów i innych stron zainteresowanych

  • produkcją wyrobów o wysokiej jakości, spełniających wymagania klientów i rynku
  • stosowanie materiałów uznanych producentów
  • dbałość o wzrost poziomu kwalifikacji i świadomości pracowników
  • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i  zarządzania
  • przestrzeganie systemu zarządzania jakością
  • zaangażowanie całej załogi w realizację celów jakościowych

Uważamy, że stosowanie powyższych zasad zapewni pełną satysfakcję i uznanie naszych klientów.

Potwierdzenie Jakości:

W listopadzie 2000 roku firma „BISTAR” s.k otrzymała z rąk jednostki certyfikującej Bureau Veritas Quality International, Certyfikat Systemu Jakości: ISO 9000:1994 w zakresie produkcji i montażu elementów i podzespołów z tworzyw sztucznych.

W czerwcu 2013 r. w trakcie odnowienia certyfikatu ISO 9001:2008 jego zakres został rozszerzony o obszar działalności związany z projektowaniem oraz produkcją wiązek kablowych.

 

Firma uzyskała certyfikat:

Certyfikat ISO 9001: 2008 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wiązek kablowych.

Wytyczone cele strategiczne:

  • Osiągnięcie zadowolenia Klienta
  • Zwiększanie skuteczności i wydajności działań oraz procesów
  • Przysporzenie dodatkowych korzyści firmie i Klientom


Naszym priorytetem, jako firmy produkcyjnej, jest projektowanie, produkcja oraz dostarczanie wyrobów zgodnie z obowiązującymi standardami, ciągłe podnoszenie ich jakości oraz zapewnienie profesjonalnej, kompleksowej obsługi wszystkich procesów zachodzących w firmie. Wdrożenie systemu zarządzania jakością pozwoliło na uporządkowanie tych procesów, przyporządkowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności każdego pracownika, zwiększenie działań w interesie klienta, wzmocnienie pozycji firmy na tle innych producentów w Polsce oraz poprawę warunków i organizacji pracy całej firmy.