Dofinansowanie UE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

„BISTAR” K. BURAK I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Os Priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działania 1.3 Wspieranie Inwestycji w Przedsiębiorstwach

 

 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Wzrost konkurencyjności firmy BISTAR na rynku krajowym dzięki wdrożeniu innowacyjności procesowej i produktowej w obszarze produkcji profili specjalnych z poliwęglanu”

WND-RPPD.01.03.00-20-00057/16

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa BISTAR na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnej produkcji profili z poliwęglanu oraz wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci osłony listwy led z pryzmą 3D. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku wdrożenia do praktyki innowacyjnego procesu produkcji metodą wytłaczania osłon do listew LED z poliwęglanu, w tym osłon do listew LED z pryzmą 3D.

 

Realizację projektu zaplanowano na okres od 2016-12-03 do 2017-04-30.

 

Wartość projektu:                             990 477,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:     495 238,80 PLN

 

Zapytania ofertowe